Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија Скопје

Капацитет

УГОТУР А.Д. – Скопје своите производи ги приготвува во модерна кујна, опремена и приспособена за производство по принципите на HACCP системот за безбедност на храна.
Капацитетот на кујната е 10 000 оброка дневно.

Дистрибуцијата на храната се врши со модерни “Пик ап” возила со изотермички садови, со што се овозможува приготвената храна да стигне до купувачот во непроменета состојба.

Адреса:

УГОТУР А.Д. – Скопје
Ул. 16 Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

Тел. 02/3287861

Факс. 02/3287863

Е-маил: ugotur.ad@hotmail.com / contact@ugotur.com.mk

Веб.       www.ugotur.com.mk

 

Developed by: Global-Net © 2010 UGOTUR. All rights reserved